Son Dakika

Yazılı basın ile ilgili yanıt ve düzeltme hakkı

Bir gazete, dergi, internet, televizyon veya radyo yayınında kişilik haklarına saldırı olan kişi hukuken koruma altındadır. Hukukumuzun bu konuda getirdiği haklar doğrultusunda kişiler düzeltme ve cevap hakkı olan tekzip hakkını kullanabilmektedir. Cevap ve düzeltme hakkı dayanağını doğrudan Anayasadan alan bir haktır. Buna göre Anayasa madde 32’de “Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlan yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.” denilmektedir.

Cevap ve düzeltme hakkının süreli yayınlar bakımından kapsamlı bir düzenlemesi, Basın Kanunu’nda yapılmıştır.

Basın Kanunu’nun 14/1. maddesine göre, süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayın tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukukken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlar da yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayınlamak zorundadır.

Düzeltme hakkının kullanılması için öncelikle ortada hukuka aykırı bir yayın olmalıdır. Buradaki hukuka aykırılığın tanımını, yasa koyucu şeref ve haysiyeti ihlal edici veya gerçeğe aykırı yayın, şeklinde düzenlemiştir. Ancak bu hukuka aykırılık unsuru her olayın somut özelliklerine göre değişiklik gösterecektir.

Cevap ve düzeltme hakkını kullanacak kişi, yayın tarihinden itibaren iki ay içinde, bir düzeltme metini süreli yayının sorumlu müdürlüğüne ulaştırmak zorundadır.

Uygulamada hazırlanan düzeltme metni, noter aracılığıyla bir ihtarname eşliğinde ilgili kuruma gönderilmektedir.

Sorumlu müdür aldığı düzeltme metnini, günlük bir süreli yayında, aldığı tarihten itibaren üç gün içinde, diğer yayınlarda ise üç günden sonraki ilk sayıda aynı ölçülerde yayınlamak zorundadır.

Cevap ve düzeltme metinin yasaca belirlenen süreler içinde yayınlanmaması durumunda, yayın için tanınan sürenin bitimden itibaren, belirlenen koşullara aykırı biçimde yayınlanması halinde ise yayın tarihinden itibaren on beş gün içinde cevap ve düzeltme kişi için yargıya başvuru hakkı doğmaktadır,

İlgili kişi bu durumda, bulunduğu yer Sulh Ceza Hâkimi’nden yayının yapılmasına veya bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh Ceza Hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karar bağlar.

Yorumlar

Yazara ait diğer yazılar