Misak-ı Milli, 28 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilen ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olarak nitelendirilen altı maddelik bir bildiridir.

Metni daha sonra Ahd-i Milli veya Peyman-ı Milli olarak da adlandırılmıştır.

Yaz aylarında Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor Yaz aylarında Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Misak-ı Milli'nin içeriği:

 1. Trakya'nın tamamı ve Batı Anadolu'nun Ege ve Akdeniz kıyıları ile İzmir'in korunması.
 2. Doğu Anadolu'nun Türk çoğunluğunun yaşadığı bölgelerin Türkiye'ye bırakılması.
 3. Kıbrıs Adası'nın Osmanlı egemenliğinde kalması.
 4. Güneydoğu Anadolu'da Kürt ve Arap halkların da kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde özerklik talepleri.
 5. Kapitülasyonların ve Osmanlı Devleti'nin mali ve siyasi bağımsızlığını kısıtlayan tüm antlaşmaların iptali.
 6. Osmanlı Devleti'nin birliği ve bütünlüğü.

Misak-ı Milli'nin önemi:

 • Türk Kurtuluş Savaşı'nın temelini oluşturmuştur.
 • Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik istemini açıkça dile getirmiştir.
 • Ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli rol oynamıştır.
 • Lozan Antlaşması'nın müzakerelerinde Türkiye'nin elini güçlendirmiştir.

Misak-ı Milli'nin günümüzdeki anlamı:

 • Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerini temsil eder.
 • Milli birlik ve beraberliğin korunması için önemli bir unsurdur.
 • Bağımsızlık ve egemenlik kavramlarının önemini vurgular.

Misak-ı Milli ile ilgili bazı ek bilgiler:

 • Misak-ı Milli, Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanmış ve Meclise sunulmuştur.
 • Metin, Meclis'te büyük bir coşkuyla kabul edilmiştir.
 • Misak-ı Milli, Türk milletinin milli bilincini ve özgüvenini artırmıştır.
 • Misak-ı Milli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir rol oynamıştır.
Editör: Enes Kılıç