Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

Mobbing işyeri kanseridir!

Sümeyye Aksu
Mobbing işyeri kanseridir!

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman, mobbingle mücadele derneğinin kurulduğu 2010 yılından itibaren amaçların onurlu çalışma hakkının gözetilmesi ve işyerlerinde çalışma barışının geliştirilmesi olduğunun altını çizdi. Mobbing nedir ve nasıl mücadele edilir konularıyla ilgili gazetemiz Diriliş Postası’na açıklamalarda bulunan İşman, mobbingi bir işyeri kanseri olarak tanımladıklarını söyledi. Çalışanını istifaya zorlamak, ihbar ve kıdem tazminatı ödememek ve çalışanları baskı altında tutarak çalışanın izin kullanma hakkını elinden almak ya da fazla mesai ödemesi yapmamak da iş yerinde işverenin çalışanına uyguladığı tacizin sebepleri arasında gösteriliyor. İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, sistematik biçimde devam eden yıldırma, işten soğutma, iş yaptırmama ya da işten uzaklaştırmayı hedefleyen psikolojik tacize (Mobbing) denir.

PSİKOLOJİK TACİZ YARALIYOR

Mobbingin olduğu işyerlerinde aşırı kontrolcü, iktidar açlığı çeken kişiler davranışlarını güvensizlik, kıskançlık ve önyargı üzerine temellendirerek iş yerinde psikolojik tacize başvuruyor. Mobbingin olduğu işyerlerinde çalışma barışından, sosyal diyalogdan söz edemeyeceklerini ifade eden işman sözlerine şu şekilde devam etti; “Pozitif bir yaklaşımla geleceğe dönük bir bakış açısıyla ülkemizde çalışma barışının korunduğu, çalışanların mutlu mesut işlerine güler yüzle gittiği, işlerini verimli biçimde yaptığı iş yerlerinde iletişim kanallarının sürekli ve düzenli olarak açık olduğu ve insanların işlerini kaliteli bir biçimde yaptığı, mutlu insanların olduğu bir çalışma ortamı istiyoruz. Amacımız bu vesileyle çalışma barışının geliştirilmesi hem de ülkemizin taraf olduğu Avrupa Birliği sosyal şartının 26. Maddesi, ILO ve İnsan Hakları Beyannamesi gibi çalışma hakkı gözeten maddelerin gereklerinin yerine getirilmesiyle ilgili bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışıyoruz.”

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman
Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman


MOBBİNGE KARŞI DENETİM MEKANİZMASI

İşveren ve iş gören ilişkisinde pozitif, huzurlu ve barışçıl bir anlaşma ortamının varlığından söz etmek mümkün müdür?

Pozitif, huzurlu, barışçıl bir anlaşma ortamının varlığından bahsetmek günümüz dünyasında mümkün değil ama sadece bunu bugün olarak düşünmemek lazım. İşveren ve iş gören ilişkileri ilk yıllardan bu tarafa, İngiltere’deki sanayi devriminden ya da Osmanlı’daki ahilik teşkilatının kurulması gibi bir gelenekten geliyoruz. Görevini iyi yapmayan esnafın pabucunun dama atıldığı bir dönemden geçerek geldik. Böyle baktığımızda diğer taraftan biz Müslüman bir ülkeyiz. İnsanın insana zulmünü kabul etmemiz mümkün değil. Bu dinimizce de caiz değil. Bu açıdan baktığımızda özellikle ülkemizde mobbingin olmaması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Hem gelenekten gelen hem de dini duygularımızdan gelen birtakım kriterler var. Bu perspektiften değerlendirdiğimizde ülkemizde mobbingin en aza inmiş olması gerekir diye düşünüyoruz. Bu amaçla, devlet kuruluşları olarak, yapılan kanunsuz işlerle ilgili de bir takım denetim mekanizmaları kurgulanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu, Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na bireysel başvuruda bulunabiliyor. Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu, denetim yaptığı işyerinde mobbingle ilgili bir durum tespit edildiğinde de 15 bin Türk Lirası kadar ceza kesme yetkisi vardır. Onun dışında TBMM’ne bağlı olarak görev yapan Kamu Denetçiliği Kurumu da özellikle kamu işyerlerinde yapılan psikolojik tacizlerle ilgili tedbirler almakta ve yaptırımlar ortaya koymaktadır. Ancak Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yaptırımları meclise rapor verme şeklinde olmaktadır. Onun dışında Kamu Görevleri Etik Kurulu’da memurların uyması gereken etik kuralları belirlemiştir. Hem memurların hem yöneticilerin uyması gereken etik kuralları belirlemiştir. Bu etik kurallara uygun davranmayan kişiler hakkında da kurul toplanarak karar almaktadır. 2011/2 Sayılı Mobbingle Mücadele Başbakanlık Genelgesi çıktı. Bu genelge Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk mobbingle ilgili idari bir düzenlemedir. Bu genelgeyle birlikte, Çalışma Bakanlığı’na bağlı Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu oluştu. Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu mobbing şikayetlerini alan, bunları değerlendiren, bunla ilgili denetim yapan kurul haline geldi. Diğer taraftan baktığımızda Japonya örneğinde olduğu gibi ALO 170 çağrı merkezi psikolojik taciz şikayetlerini de alan ve bunlarla ilgili psikolojik destek sağlayan, bir çağrı merkezi olarak halen devam ediyor.

ÖZEL SEKTÖRÜN TAZMİNAT MOBBİNGİ

Türkiye’ye baktığımızda maalesef çalışma yaşamının olmazsa olmazı çatışma ortamları… Keşke her yerde çatışma olmasa da uzlaşma olsa, insanlar birbirlerini çeşitli sebeplerle psikolojik tacize maruz bırakmasalar ama maalesef insanın olduğu her yerde, çalışma ortamının olduğu her yerde psikolojik taciz olabilir. Bunun önlenmesi için neler yapılır demek gerekirse; görev yetki ve sorumlulukların net olarak belirlendiği ortamlarda psikolojik taciz daha az olur. Bir de psikolojik tacizde istifa meselesi var. Genelde özel sektör firmaları çalışanı kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden kendi isteğiyle istifaya zorlarlar ki kendi isteğiyle istifa ederse kıdem ve ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmazlar. Bu nedenle bazı art niyetli özel sektör kuruluşları bunu insan kaynakları politikası haline getirmiş olabilirler. İnsanları böyle yıldırıp kaçırtarak kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden yeni elemanlar alıp yollarına devam etme gibi bir insan kaynağı politikası olabilir ki, karşılaşıyoruz. Onun dışında elbette ki kurumsal firmalarda görev yetki ve sorumluluklar belli olduğu için ve keyfiyet olmadığı için oralarda kolay kolay mobbing oluşmuyor. Ülkemizde özellikle baktığımızda %87 civarında özel sektörde mobbingin olduğunu görüyoruz. Kamu sektöründe de şuanda %16 civarında bir mobbingn olduğunu görüyoruz. Tabii bu rakamlar gerçek rakamlar mı derseniz burada bir soru işareti var. Bu konularla ilgili henüz ciddi araştırmalar yapılmış değil.

Mobbing

MOBBİNG İLE MÜCADELEDE FARKINDALIK

Şuanda müstakil bir mobbingle mücadele kanunun çıkarılmaması sonucunda bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntıların ortadan kalkması için de biz dernek olarak hem mobbing farkındalığını arttırılması hem de mobbing bilincinin geliştirilmesi içim mobbing farkındalık seminerleri ve temel analiz uzmanlık eğitimleri veriyoruz. Bu yıldan başlayarak 4-10 Şubat tarihlerini mobbingle mücadele konusundamobbing farkındalığı haftası olarak kutladık. Önümüzdeki sene de yine aynı tarihleri özellikle 4 Şubat’ı içine alan tarihlerde mobbingle mücadele haftası olarak kutlayacağız. Her yıl bir temayla birlikte gideceğiz. Bu anlamda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu, Kamu-Sen ve Türk-İş’le birlikte hareket ediyoruz. Bununla ilgili özellikle Türkİş’le bir sempozyum düzenledik. Önümüzdeki süreçte,onun dışında Ankara Barosu, İstanbul Barosu, Oyuncular Sendikası onun dışında Adli Tıp Uzmanları Derneği gibi İstanbul Tabip Odası gibi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak hareket ederek mobbing farkındalığını artırmaya çalışıyoruz.