Çekya'nın başkenti Prag'da 30-31 Mayıs'ta gayriresmi formatta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda düzenlenecek oturumlarda, 9-11 Temmuz'da Washington'da tertiplenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları ile bu çerçevede başta caydırıcılık ve savunma bağlantılı hususlar olmak üzere NATO'nun gündemindeki temel meselelerin, Ukrayna'nın desteklenmesine ve NATO'nun güney kanadına yönelik çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin, NATO'nun 75. yıl dönümüne de denk gelen Washington Zirvesi'nde "müttefikler arasında savunma ticaretinin önündeki kısıtlamaların ve engellerin kaldırılması" ve "terörizmle mücadele konularında 2023 Vilnius Zirvesi'nde alınan kararların takibi" olmak üzere iki ana önceliği bulunuyor.


Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantıda ve temaslarında, müttefiklik ruhuna uygun şekilde, savunma sanayisi alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin tamamen kaldırılması gerektiğinin altını çizmesi, Türkiye'nin müttefiklerin Vilnius Zirvesi taahhütlerine riayet etmeleri talebini yinelemesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, söz konusu yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin sadece bireysel olarak müttefiklerin ulusal savunma kapasitelerine değil, İttifak'ın mevcut uluslararası güvenlik ortamında genel olarak caydırıcılık ve savunma gayretlerine ve kapasitesine de zarar verdiğini vurgulaması öngörülüyor.

Bu taahhüdün yerine getirilmesinin, müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefine ulaşmalarına doğrudan katkı sağlayacağına dikkati çekebileceği bekleniyor.

Terörizmle mücadele NATO'nun savunma ve caydırıcılık yapılanmasıyla doğrudan bağlantılı olurken, terörizm İttifak'a yönelik iki ana tehditten biri.

FİDAN, TERÖRİZMLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI ÇABALARA NATO'NUN KATKISININ ARTMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAYACAK

Bakan Fidan'ın bu kapsamda, terörizmle mücadele konusundaki uluslararası çabalara NATO'nun katkısının artması gerektiğini vurgulaması, müttefiklere başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusundaki Türkiye'nin beklentilerini aktarması ve terör örgütleriyle çıkar temelli ortaklık ilişkisine girilmesinden derhal vazgeçilmesi çağrısında bulunması bekleniyor.

Öte yandan Bakan Fidan'ın terörizm tehdidiyle ortak mücadelenin NATO'nun güney kanadının ve Avrupa'nın güvenliği için temel unsurların başında geldiğini vurgulaması ve Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin görüşlerini aktarması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

Her yıl üç NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenirken, bu toplantıların ikisi resmi formatta Brüksel'deki NATO Karargahında, biri gayriresmi formatta müttefik ülkelerden birinin ev sahipliğinde yapılıyor.

2024 yılının ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 3-4 Nisan'da Brüksel'de düzenlenmişti.

NATO GAYRİRESMİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

A) Her yıl üç NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenmektedir. Bu toplantıların ikisi resmi formatta Brüksel’deki NATO Karargâhında ve biri gayriresmi formatta Müttefik ülkelerden birinin ev sahipliğinde yapılmaktadır. 2024 yılının ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenmiştir. Bir sonraki toplantı gayriresmi formatta 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Prag’da gerçekleştirilecektir. NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısında düzenlenecek oturumlarda 9-11 Temmuz 2024 tarihlerinde Vaşington’da tertiplenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin hazırlıkları ile bu çerçevede başta caydırıcılık ve savunma bağlantılı hususlar olmak üzere
NATO’nun gündemindeki temel meselelerin, Ukrayna’nın desteklenmesine ve NATO’nun Güney Kanadına yönelik çalışmaların ele alınması öngörülmektedir.

B) Türkiye’nin, NATO’nun 75. yıldönümüne de denk gelen Vaşington Zirvesinde iki ana önceliği bulunmaktadır. Bunlar; Müttefikler arasında savunma ticaretinin önündeki kısıtlamaların ve engellerin kaldırılması ve terörizmle mücadele konularında 2023 Vilnius Zirvesinde alınan kararların takibidir.

C) Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Fidan’ın toplantıda ve temaslarında, - Müttefiklik ruhuna uygun şekilde, savunma sanayii alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin tamamen kaldırılması gerektiğinin altını çizmesi, Müttefiklerin Vilnius Zirvesi taahhütlerine riayet etmeleri talebimizi yinelemesi beklenmektedir.

- Söz konusu yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin sadece bireysel olarak Müttefiklerin ulusal savunma kapasitelerine değil, İttifakın mevcut uluslararası güvenlik ortamında genel olarak İttifakın caydırıcılık ve
2 / 2 savunma gayretlerine ve kapasitesine de zarar verdiğini vurgulaması öngörülmektedir. - Bu taahhüdün yerine getirilmesinin, Müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma
hedefine ulaşmalarına doğrudan katkı sağlayacağına dikkat çekebilecektir.
D) Terörizmle mücadele NATO’nun savunma ve caydırıcılık yapılanmasıyla doğrudan bağlantılı olup, terörizm İttifaka yönelik iki ana tehditten biridir.

İzmir'de öldürülen Çağla Hacer ile ilgili gelişme! İzmir'de öldürülen Çağla Hacer ile ilgili gelişme!

Bakan Fidan’ın bu kapsamda, - Terörizmle mücadele konusundaki uluslararası çabalara NATO’nun katkısının artması gerektiğinin altını çizmesi;

- Müttefiklerimize başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusundaki beklentilerimizi aktarması ve terör örgütleriyle çıkar temelli ortaklık ilişkisine girilmesinden derhal vazgeçilmesi çağrısında bulunması;
- Terörizm tehdidiyle ortak mücadelenin NATO’nun Güney kanadının ve Avrupa’nın güvenliği için temel unsurların başında geldiğini vurgulaması,

- Avrupa’nın savunma ve güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye’nin görüşlerini aktarması öngörülmektedir. E) Bakan Fidan’ın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanmaktadır

Editör: Nusret Odabaş