Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapıldı. 

Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı. 

Bakanlıktan Ülke İşbirliği Çerçevesi açıklaması Bakanlıktan Ülke İşbirliği Çerçevesi açıklaması

Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek

Editör: Nusret Odabaş