Osmanlı tarihinde ilk kardeş katli, tam olarak hangi olaya atıfta bulunduğuna bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabilir.

Ancak, genel olarak:

 • Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i öldürmesi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında yaşanan bir olay olarak ilk kardeş katli olarak kabul edilir.
 • I. Murad Hüdâvendigâr'ın oğlu Savcı Bey'i öldürmesi, Osmanlı tarihinde taht kavgaları nedeniyle yaşanan ilk kardeş katli olarak da değerlendirilebilir.

Dündar Bey'in Ölümü:

 • Osman Bey'in amcası Dündar Bey, Söğüt ve Domaniç'te beylik kurmuş ve Osman Bey'e rakip olmuştur.
 • 1284 yılında iki beylik arasında savaş yaşanmış ve bu savaşta Dündar Bey ölmüştür.
 • Bazı tarihçiler, bu olayın Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olduğunu savunur ve Osman Bey'in amcasını öldürerek gücünü pekiştirdiğini ve tek lider konumuna yükseldiğini belirtirler.

Savcı Bey'in Ölümü:

 • I. Murad Hüdâvendigâr'ın oğlu Savcı Bey, babasının ölümünden sonra tahta geçmeyi arzulamıştır.
 • Ancak, Murad Hüdâvendigâr'ın diğer oğlu Bayezid, tahta geçmek için babasıyla savaşmış ve bu savaşta galip gelmiştir.
 • Savaş sırasında Savcı Bey esir düşmüş ve Bayezid'in emriyle idam edilmiştir.
 • Bu olay, Osmanlı tarihinde taht kavgaları nedeniyle yaşanan ilk kardeş katli olarak kabul edilir.

Kardeş Katli Geleneği:

 • Bu iki olayın ardından, Osmanlı tarihinde taht kavgalarını engellemek amacıyla şehzadelerin öldürülmesi yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Bu uygulamaya "kardeş katli" de denir.
 • Osmanlı tarihinde en kanlı kardeş katliamı, III. Mehmet'in tahta çıkışı sırasında yaşanmıştır. Bu olayda 19 şehzade idam edilmiştir.

Sonuç olarak:

Yıldız Sarayı, ilk ziyaretçileriyle buluştu Yıldız Sarayı, ilk ziyaretçileriyle buluştu

Osmanlı tarihinde "ilk kardeş katli" olarak kabul edilebilecek birden fazla olay vardır. Bu olayların her biri, Osmanlı Devleti'nin siyasi ve toplumsal yapısı hakkında önemli bilgiler verir.

Editör: Enes Kılıç