Raporda, Türkiye'deki ödeme sistemleri ve ödeme araçlarıyla yapılan işlemlerin adet ve tutarlarına ilişkin verilere, şube dışı kanalların kullanımındaki gelişmelerin anlaşılması bakımından kanal bazlı verilere ve ödeme mahiyetine ilişkin seçilmiş kalemlere ait bilgiler yer alıyor.

Raporun ilk sayısında, 2022 yılının ilk yarısında Türkiye'deki ödeme sistemleri ve ödeme araçlarıyla yapılan işlemlerin adet ve tutarlarına ilişkin verilere yer verildi.

Buna göre, 2022 yılının ilk yarısında, Türkiye'deki ödeme sistemleri ve ödeme araçlarıyla yapılan işlemlerin adet ve tutarları, bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 28 artış kaydetti.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye önergesi Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye önergesi Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Ödeme işlemlerinin adet ve tutarlarındaki artışta, özellikle elektronik ortamda yapılan işlemlerin payının artması etkili oldu.

Elektronik ortamda yapılan işlemlerin adet ve tutarları, 2022 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 37 artış gösterdi.

Şube dışı kanallar kullanımı arttı

Rapora göre, 2022 yılının ilk yarısında, şube dışı kanalların kullanımı da arttı.

Şube dışı kanallar aracılığıyla yapılan işlemlerin adet ve tutarları, 2022 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 32 artış gösterdi.

Ödeme mahiyetine göre veriler

Raporda, ödeme mahiyetine ilişkin seçilmiş kalemlere ait bilgilere de yer verildi.

Buna göre, 2022 yılının ilk yarısında, ödeme işlemlerinin büyük çoğunluğu, perakende ve hizmet alışverişleri için yapıldı.

Perakende ve hizmet alışverişleri için yapılan ödeme işlemlerinin adet ve tutarları, 2022 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 28 artış gösterdi.

Rapor, 6 aylık periyotlarla yayımlanacak

Türkiye Bankacılık Sistemi Ödeme Sistemleri Raporu, 6 aylık periyotlarla üretilerek TBB'nin internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: tbb