T.C. ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/402 Esas
ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN

Muris Selbi CENGİZ'in vasiyetnamesinin açılıp okunmasına ilişkin dosyanın yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince; Muris Selbi CENGİZ Kozan 1.Noterliğinde 31/10/2014 tarihinde düzenlediği vasiyetnamede; Adana ili Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi 10769 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 184m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki gayrimenkulü ile işbu gayrimenkulün içerisine yaptırmış olduğu ve henüz tapuya tescil ettirmediği iki katlı her katta bir daire olan betonarme evin tamamı ölene kadar kendisine öldükten sonra 18295104730 T.C kimlik numaralı MEDET CENGİZ'e kalmasını vasiyet ettiği anlaşılmıştır.Murisin mirasçısı Zeliha CENGİZ'in (TC No:13400408246) 15/05/2024 günü saat:09:30’da bizzat mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, vasiyetnameyi kabul etmediği takdirde 1(bir) ay içinde mahkememize bilgi vermesi, aksi takdirde vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacağı ve lehine vasiyet edilen talep ettiği taktirde lehine vasiyet edilene mirasçılık belgesi verileceği, duruşmaya gelmediği taktirde yargılamanın gıyabında yürütülerek karar verileceği, duruşma gününün işbu ilanın yayınlanmasını müteakip 15 (onbeş) gün sonra tebliği yerine geçerli olacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01986275