T.C. ADİLCEVAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/145 Esas

DAVALI : ABDULLAH BAKAN (TC KİMLİK NO: 23956420562) Davacı Aytekin Bakan vekili Av. Mert Can Çelik tarafından davalılar aleyhine açılan Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi, Akçıra Mahallesi, 144 ada, 68 Parsel ve 144 ada, 7 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili Ortaklığın Giderilmesi davasında,Mahkememizce dahili davalı Abdullah Bakan'nın tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği ve yurt dışı adresine çıkartılan davetiyenin iade geldiği, tebligatın yapılamadığı, sistemde kayıtlı mernis adresinin de bulunmadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü olan 27/06/2024 günü saat: 09:05'e duruşma salonunda dışında hazır bulunmanız, geçerli bir mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde HUMK' un 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve sonuçlanacağı buna dair tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili dava dilekçesi, duruşma zaptı, duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02021766