İ L A N
T.C. ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/13 Esas
Davalılardan TEMAKTÜRK İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT LTD.ŞTİ.'a dava dilekçesinde ve araştırılan adreslerine davetiye çıkarılmış, tebligatların bila ikmal dönmesi ve iade edilmesi üzerine yapılan adres araştırmalarında davalının meskeni ve iş yeri adresi de tespit edilemediğinden, ön inceleme tensip zabtının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Belirlenen 16/10/2024 günü saat 10:00'a duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz dosyanın işlemden kaldırılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçede gösterip de henüz sunmadığınız delilleri sunmanız veya gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu Tebligat kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tensip zabtının tebliğ edilmiş sayılacağı ön inceleme tensip zabtı yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02054467