İLAN
T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ MERSİN 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2016/249,KARAR NO : 2019/27
MÜŞTEKİ SANIK: RIDVAN ARPA, MEHMET ŞERİF ve TÜRKAN oğlu, 01/01/1993 DİYARBAKIR doğumlu, DİYARBAKIR, KAYAPINAR mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Müşteki Sanık Rıdvan Arpa hakkında Mahkememizin 15/01/2019 tarih, 2016/249 esas ve 2019/27 karar sayılı ilamı ile Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanmak suçundan ON AY, Yağma suçundan 1 YIL ÜÇ AY HAPİSCAZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Gerekçeli kararın ve müşteki sanığın istinaf dilekçesinin tebliği sanığın adresinin meçhul olması nedeniyle mümkün olmamıştır. Bu nedenlerle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli kararMersin Adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde bulunan ilan panosuna 15 gün süre ile kalacak şekilde asılmıştır.
İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde kararı istinaf edebileceği, etmediği takdirde kararın kesinleşeceğitebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02040477