T.C. AĞRI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1985/208 Esas
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Ali YILDIZmirasçısı Halef YILDIZ'ın vefatı ile mirasçısı Hazal YILDIZ'ındosyaya eklenerek adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş ancak mirasçının adresininbilinmediği bu nedenle usulüne uygun tebligatın yapılmadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Halef ve Naime kızı 20/10/1991 doğumlu mirasçı Hazal YILDIZ'ın 09/05/2024 günü saat: 09:40'da Ağrı Adliyesi Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günsonra duruşma gününün mirasçı Hazal YILDIZ'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesiuyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01982356