T.C. ALAPLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1027 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Küçüktekke Köyü
ADA NO : 103 ada
PARSEL NO : 152 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 77,30 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : NACİYE AYDINLI, AYLA BAŞKAL, KEVSER AYAN, KÜBRA ERDEM, FATMA KORKMAZ, HATİCE TEKİN, ŞERİFE BOZKURT, EMİNE BAŞKAL (TEKİN)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosya ile dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02019678