İLAN
T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1083 Esas
Davacı tarafından açılan Mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan yargılamasında;
Türk Medeni Kanunu'nun 594 maddesi uyarınca mirasçıları tespit edilemeyen; Muris Uşak İli, Banaz İlçesi, Hasan Mahallesi, 27 Cilt, 77 Hanede, 1 birey sıra numarası ile nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Ayşe oğlu 01.07.1874 Uşak doğumlu, 14.02.1936 tarihinde vefat eden, 35756347178 T.C, Kimlik Nolu HASAN DEMİR'in boşandığı eşi Hatice'den olma 1308(1892) doğumlu HÜSEYİN'in yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, mirasçıların işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594.maddesi gereğince mirasçılarının miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususları ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02021115