T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/332 Esas 13/11/2023 İLAN
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
Davacılar , MUSTAFA ARICI, NECMETTİN ARICI ile Davalılar , CEVDET TOPGÖÇ, EMİNE AKDENİZ, ENVER KAFALI, FATMA KAFALI, HASAN EROĞLU, HATİCE ÖZBEK, ROHİ YILDIRIM arasında mahkememizde görülmekte olan Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Tazminat) davası nedeniyle;
Davalı Hasan Eroğlu' na davetiye tebliğ olunamamış ve yine tüm aramalara rağmen de açık adresi bulunamadığından, Hasan Eroğlu' na“ Dava dil. tebliğinden itibaren HMK.nın 127. mad.gereği HMK.nın 129.mad. yer alan şartları taşıyan cevap dilekçesini mahkememize sunmanız için iki hafta yasal sürenizin bulunduğu, cevap dilekçesi ile birlikte HMK.nın 116.mad.belirtilen ilk itirazları ileri sürmeniz gerektiği, aksi takdirde HMK.nın 131.mad. gereği cevap verme süreniz dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde yer alan tüm iddiaların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağı hususu "
Davalı Hasan Eroğlu' na “ duruşma günü olan 20/02/2024 günü saat 11:45' de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması ve “ Tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, verilen süre içinde şartların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceğinin ve duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda muvafakatı olmaksızın iddianın ve savunmanın genişletilmesinin veya değiştirilmesinin mümkün olmayacağı"ihtar olunur. ” hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01933839