T.C. ANKARA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/550

DAVALI : 1- MEHTAP GÜNDÜZ - T.C. 169******12
Davacı Arap Gündüz tarafından aleyhinize açılan soy bağının reddine ilişkin davanın yapılan yargılamasında;
Dava dilekçesi tarafınıza tebliğ edilememiş, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 01/10/2024 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02052473