T.C. ANKARA66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/532 Esas

KARAR NO : 2023/572 karar Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/09/2023 tarihli karar ile Hırsızlık suçundan TCK 141/1maddesi gereğince neticeten 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Zeynep Yılmaz tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir,1-7201 sayılı Tebligat Kanununun29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli50.000Üstü gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması ve örnek gazete nüshası ile faturasının Mahkememize gönderilmesi, ayrıca faturanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek suretiyle tebliğine,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya Zabıt katibine yapılacak bir beyanla beyanın tutanağı geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine,
İlan ücretinin ve mahkeme masrafının, hakkında ilan yapılan sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01977616