T.C. ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.65139935-2018/436-Ceza Dava Dosyası 07.02.2024 İLAN METNİANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2018/436 ESAS
2024/11KARARResmi belgede sahtecilik suçundan suçundan Hasan ve Shıreen Sulaıman kızı, 1998 Kerkük doğumlu sanık Yusra Fadhıl Hasan Hasan hakkında1 YIL 8 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği iş bu kararın tüm aramalara rağmen sanık Yusra Fadhıl Hasan Hasan’ın adresi tespit edilemediği ve tebliğ edilemediğinden karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra 7 günlük yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01981790