T.C. AYDIN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/1592 Esas 24/10/2023

İLANMahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle davalılardan Güler Ayhan'ın da hissedar olduğu Aydın İli, İncirliova İlçesi Hacıaliobası Mahallesi 191 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini karar verilmesi talep etmiş olup, Dava dilekçesinin Ali Rıza ve Keziban'dan olma, 15/02/1963 doğumlu 19774020572 T.C Kimlik nolu davalı GÜLER AYHAN'a tebliğ olunamadığından ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli bir adresi de tespit olunamadığından, adı geçene dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla; davaya cevap süresinin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta olduğu, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğuda belirtilerek bildirilmesi, elde bulunan dellilerin dilekçeye eklemesi, başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer verilmesinin zorunlu olduğu, bu hususları yerine getirilmemesi halinde Hukuk Muhakemeleri Kanununun 139. maddesinin 1 fıkrasının ç bendi gereğince ancak ön inceleme aşamasında bu eksiklikleri tamamlanabileceği , aksi halde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı ve duruşmanın 07/02/2024 günü saat 09:30'da olduğu hususlarının, işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

__________________________________________________________________________
Adres : AYDIN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Canan Filiz YİĞİT Zabıt Katibi

#ilangovtr Basın No ILN01932724