T.C. BAKIRKÖY 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/463 Esas
Karar No : 2024/84
İLAN
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme suçundan mahkememizinyukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/02/2024tarihli ilamı ile sanık Hojamuhommet ANNAYEVhakkında; 5237 sayılı TCK. 142/2-h maddesi uyarınca 5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE, 5237 sayılı TCK. 151/1, 61/1, 52/2 maddesi uyarınca 4.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE, CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiştir.
Dair verilen karar, A1271366 Pasaport, MD00018329Şahsy(Türkmenistan) numaralı,Nurmuhammed ve Oğulceren oğlu, 1979 TÜRKMENİSTAN doğumlu, HOJAMUHOMMET ANNAYEV'e,tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararınTürkiye de yayınlanan (tirajı 50.000'in üstende)ulusal bir gazete ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.05.07.2024

#ilangovtr Basın No ILN02058366