T.C. BAKIRKÖY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.40266186-2023/498-Ceza Dava Dosyası 13.05.2024
İLAN
Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 08/02/2024 tarih ve 2023/498 Esas, 2024/129 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile, sanığın Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f-son, 61/1, 168/2, 52/2, 53, 58/6-7, 53 maddeleri gereğince neticeten 2 Yıl hapis ve 300 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Mahkememiz kararı Alpay ve Zeynep oğlu, 19/01/1997 Bakırköy doğumlu, sanık Kadir PINARBAŞ'a tüm çabalara rağmen tebliğ edilememiş olup;
İşbu Hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ve genel bir İnternet haber sitesinde ilanen tebliğine,İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu hususu ile ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02031845