T.C. BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/341 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Davaya konu Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Dutliman Mah, 108 Ada 185 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/341 Esas sayısında kamulaştırma davası açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/11/2023

#ilangovtr Basın No ILN01933841