T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/483 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Bartın İl Özel İdaresi vekili Av. Göksel Candan tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Bartın İl Özel İdaresine karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 26/10/2023 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m2)
1 2023/483 Esas Osman Canbakış
Baha Özcan
Şükra Özcan
Adem Özcan
Bülent Öztürk
Ercümen Öztürk
Ayşe Güler
Ayşe Özçiçek
Hatice Güler
Şerife Özgülen
Sevim Özdemir
Şerin Çelikyay
Ahmet Özgülen
Muhammet Özgülen
Geriş 101 ada 48 parsel Tarla 2.062,23 m2
2 2023/485 Esas Osman Canbakış
Ahmet Canbakış
Geriş 101 ada 51 parsel Tarla 3.876,78 m2
#ilangovtr Basın No ILN01931499