T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/161 Esas Konu : İlanDavacı , DSİ ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;
Mahkememizde görülen davada davalılardan 259***960 TC kimlik nolu, Mahfuz TOPRAK ,175***064 TC kimlik Nolu Demet BALIKÇI,259***252 TC kimlik nolu Ziya Evren TOPRAK'ın davacı vekilince bildirilen adreslerine tebligatlar iade dönüp tebliğ edilemediğinden , her türlü araştırmaya rağmen geçerli işe yarar tebligat adresleri tespit edilemediğinden bu kez ilanen tebliğine karar verildi.
Mahkememizde görülmekte olan davanın Dava konusu Batman ili, Beşiri İlçesi Yalınca Köyü 335 parsl sayılı taşınmazın kamulaştırma işlemine ilişkin olarak duruşmanın bırakıldığı 11/01/2024 tarihinde saat 09:50'dedavalılar Mehfuz TOPRAK, Demet BALIKÇI, Ziya Evren TOPRAK'ın mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini usulüne uygun şekilde temsil ettirmesi; aksi halde HMK 'nın144. ve 186 maddeleri hükümleri gereğince yargılamalara ve tahkikatlara yokluğunda karar verileceği hususları ilanen tebliğ olunur.09/11/2023

#ilangovtr Basın No ILN01935016