T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2023/521 Esas 01/11/2023 Davacı BOTAŞ tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.
ESAS NO MALİKİ MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI
2023/521 İHTİLAFLI BATMAN/KARDELEN 2167/1 3,957.44 m²
2023/523 İHTİLAFLI BATMAN/KARDELEN 2168/2 10,191.98 m²
2023/525 İHTİLAFLI BATMAN/AKOBA 296, 536 617.30 m²

#ilangovtr Basın No ILN01961348