T.C. BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Derebucak Belediyesi tarafından açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri uyarınca verilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Mahkememize dava açıldığı ve yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili ve belirlenen bedelin ilgili banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

Dosya No

Yer

Ada-Parsel

Kamulaştırılacak Alan

Malik Adı-Soyadı

2024/209

Konya İli Derebucak ilçesi Sarayönü Mah.

152/78

612,43 (m²)

Ali AKTEKE -Fatma METLİ - Gülsüm AKTEKE Ayşe UĞURLU

#ilangovtr Basın No ILN01987527