T.C. BİNGÖL KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2021/7 Esas 16/02/2024 Mahkememizce aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan dahili davalıya bilinen son adresine mahkeme ilamı ile İstinaf dilekçesi bildirir davetiye çıkarılmış olup, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Bingöl Kadastro Mahkemesinin 2021/7 Esas 2022/42 Karar ile İstinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Aşağıda ismi yazılı bulunan ve tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalıya Bingöl Kadastro Mahkemesinin 2021/7 Esas 2022/42 Karar ile İstinaf dilekçesinin tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Dahili Davalı : BÜLENT TAYÇİMEN - 34735054786 , ZEYNEL ve NİGAR oğlu/kızı, 01/04/1974 doğumlu,

#ilangovtr Basın No ILN01987614