T.C BURSA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/264 Esas
DAVALI : HASAN GAZARİ Almdar Mah Girne Sok No:22 Osmangazi/ BURSA

9*****8 Yabancı Kimlik Numaralı baba adı Muhammet anne adı Hale, 01/01/1987 doğumlu davalı HASAN GAZARİ tebligata yarar adresinden ulaşılamadığından tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davacı dava dilekçesinde; 11 yıllık evli olduklarını, müşterek 4 çocuklarının bulunduğunu, davalının davacıya ve çocuklarına şiddet uyguladığını, madde kullandığını, çocukların velayetinin davacıya verilerek mahkeme masraflarının davalı tarafa yükletilmesi ile boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava ettiği,   davalı Hasan Gazari'nin HMK 122,126,129 md. uyarınca usulüne uygun cevap dilekçesi, posta gideri, tanık dahil tüm delilleri iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 2 haftalık kesin sürede mahkememize bildirilmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu dava dilekçesinin yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01977919