T.C. BURSA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İL AN
DOSYA NO: 2021/533KARAR NO: 2023/682

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından 21/09/2023 tarihli kararıile yargılanan Ali ve Nazile oğlu, 01/07/1980 doğumlu ERKAN DURSUN tüm aramalara rağmen bulunamamış , mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat kanunun 29 mad.si gereğince;
1-Sanığın üzerlerine atılı Hırsızlık suçundanSONUÇ CEZA ; 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK 51 maddesi gereğince ertelenerek 1 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE
Karar verilmiş olup; Hüküm özetinin ilanen tebliğine, Ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ayrıca bu tarihten itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinezninde istinaf yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğunun belirtilen süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğinin İLANEN TEBLİĞİNE,Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 27/12/2023

#ilangovtr Basın No ILN01961318