İ L A N
T.C. ÇANAKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN
Soruşturma Numarası : 2023/6497
Karar No : 2023/159 KDAE Kararı
Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheliFATİH FAHRİ ÇINARhakkında TCK 191 maddesi kapsamında 25.05.2023 tarihli eylemine ilişkin Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere,
Şüphelinin alınan idrar örneklerinde Çanakkale Devlet Hastanesince yapılan incelemesinde uyuşturucu maddelerden Amfetamin ve Extasi değerlerinin Pozitif olduğunun tespit edildiği, şüphelinin alınan ifadesinde; ortamı denk geldikçe uyuşturucu madde kullandığını ikrar ettiği,
Bunun üzerine şüpheli hakkında 31/08/2023 tarihinde TCK nın 191/2. maddesi gereğince 5 yıl süreyle Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesine, TCK 191/3 maddesi gereği erteleme süresi zarfında 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulmasına ve yılda en az 2 defa uyuşturucu uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti için ilgili kuruma sevk edileceğine, erteleme süresi zarfındadenetimli serbestlik yükümlülüklerine ve tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar uyuşturucu uyarıcı madde kullanması, kabul etmesi, bulundurması halinde hakkında kamu davası açılacağına, yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği taktirde hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verileceğine karar verildiği,
İş bu KDAE Kararının şüphelinin Türkiye'de kayıtlı adresi bulunmadığı, şüphelinin ifadesi sırasında da adres belirtilmemesi nedeniyle Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumuna bildirdiği adresine tebligat çıkarıldığı, ancak tebligatın yapılamadığı, kolluk araştırmasında da açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;
Şüphelinin tebligat yapılabilecek açık adresinin bulunmaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;
Şüphelinin hakkında verilen Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına karşıtebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etmekteserbest olduğu, itiraz etmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususuilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01933967