İLAN
T.C. ÇAYCUMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/975 Esas

MİRASÇI : Mirasçı Fatma KİRENLİ
Müteveffa Zeliha CANBAZ'a ait Vasiyetnamenin Açılması için Mahkememize kamu davası açılmış olup, duruşması 25/09/2024 günü saat 10:15'dedir.
Mirasçı Fatma KİRENLİ (64246323910) yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığından, belirlenen gün ve saatte vasiyetnameye ilişkin beyanda bulunmak üzere mahkemeye gelmeniz, gelmediğiniz veya beyanda bulunmadığınız takdirde yargılamaya devam edilerek vasiyetnamenin açılmasına ilişkin olarak yokluğunuzda resen karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02051233