T.C. ÇORLU 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO: 2023/37
KARAR NO : 2023/166
İLAN METNİ
Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 30/03/2023 tarih ve 2023/37 Esas 2023/166 Karar sayılı kararı ile Sanık RIDVAN ÖZDEMİR (Tayip ve Zekiye oğlu 27/08/1990 Nusaybin d.lu Mardin-Nusaybin-Abdulkadirpaşa nüf.kayıtlı) hakkında;
Sanık RIDVAN ÖZDEMİR'in üzerine atılı Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 2 YIL 1 AY HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,
Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yakalama ile savunmasının alındığı savunması alındığı, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı anlaşılmakla gerekçeli kararın sanık RIDVAN ÖZDEMİR'e tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince tirajı Türkiye geneli 50.000 altı olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içindemahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuruüzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinafyasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.13/11/2023

#ilangovtr Basın No ILN01933762