Örnek No:55*

T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mah. 379 Ada, 7 Parsel sayılı, tapuda arsa vasıflı, 4.167,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın doğu cephesi imar yoluna cepheli,diğer cepheleri ise komşu parsellere cephelidir. Parselin tamamı vakumlu saha betonu ile kaplı olup, üzerinde bir adet çelik profil taşıyıcı malzemeler ile örtülerek inşaa edilmiş 80,00 m2 alanlı sundurma ve 1 adet 305,25 m2 alanlı, çelik profil taşıyıcı malzeme üzeri galvaniz sac ile örtülü inşaa edilmiş, yan cephelerinin bir kısmı duvar bir kısmı galvanizli sac ile örtülü atölye yapıları bulunmaktadır.
İmar Durumu :Sanayi tesis alanı, Ayrık inşaat nizamı, Kat adedi:Emsal:0.60,Bina Yük:Y:9.50 mt., Taks-Kaks-Emsal: taks serbest/Emsal:0.6, Bina Derinliği:Emsal:0.60, Ön Bahçe Mes: 10.00 mt.-5.00 mt., Komşu Mes:5.00 mt.-kroki yazılıdır.
Kıymeti : 21.664.063,00 TL.
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: "İrtifak:M:Taşınmazın 116 m2 lik kısmında TEK Genel M.ne lehine irtifak hakkı " yazılıdır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mah. 271 Ada, 8 Parsel sayılı, tapuda arsa vasıflı, 559 m2 yüzölçümlü taşınmaz, güney cephesinde park caddesine, doğu cephesinde Bahar caddesine, diğer cephelerinde komşu parsellere cepheli olup, üzerinde yapı bulunmamakta,açık depo olarak kullanılmaktadır.
İmar Durumu :Tercihli alanı,Ayrık inşaat nizamı,Kat adedi:E:1.00,Bina Yük:HMAX12.50, Taks-Kaks-Emsal: Taks serbest/Emsal:1.00,Bina Derinliği:Emsal:1.00, Ön Bahçe Mes: 5.00 mt., Komşu Mes:İmar Yön.23.mad. yazılıdır.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL.
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:20

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mah. 274 ada 2 Parsel sayılı, tapuda arsa vasıflı, 323,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, doğu cephesinde Bahar caddesine, diğer cephelerinde komşu parsellere cepheli olup, üzerinde yapı bulunmamaktadır.
İmar Durumu :Konut alanı,Ayrık inşaat nizamı,Kat adedi:2,Bina Yük:İmar Yön.28.mad, Taks-Kaks-Emsal: Taks:0.40/Emsal:0.80,Bina Derinliği:Taks:0.40, Ön Bahçe Mes: 5.00 mt., Komşu Mes:3.00 mt. yazılıdır.
Kıymeti : 1.292.000,00 TL.
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:55

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mah. 274 ada 3 Parsel sayılı, tapuda arsa vasıflı, 250,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, doğu cephesinde Bahar caddesine, diğer cephelerinde komşu parsellere cepheli olup, üzerinde yapı bulunmamaktadır.
İmar Durumu : Konut alanı,Ayrık inşaat nizamı,Kat adedi:2,Bina Yük:İmar Yön.28.mad, Taks-Kaks-Emsal: Taks:0.40/Emsal:0.80,Bina Derinliği:Taks:0.40, Ön Bahçe Mes: 5.00 mt., Komşu Mes:3.00 mt. Arka Bahçe Mes: Min.3.00 mt.yazılıdır.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL.
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:06
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:06

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mah. 274 ada 4 Parsel sayılı, tapuda arsa vasıflı, 250,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, doğu cephesinde Bahar caddesine, diğer cephelerinde komşu parsellere cepheli olup, üzerinde yapı bulunmamaktadır.
İmar Durumu :Konut alanı,Ayrık inşaat nizamı,Kat adedi:2,Bina Yük:İmar Yön.28.mad, Taks-Kaks-Emsal: Taks:0.40/Emsal:0.80,Bina Derinliği:Taks/Kaks, Ön Bahçe Mes: 5.00 mt., Komşu Mes:3.00 mt., Arka Bahçe Mes: Min.3.00 mt.yazılıdır.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL.
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:40

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mah. 274 ada 5 Parsel sayılı, tapuda arsa vasıflı, 250,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, doğu cephesinde Bahar caddesine, diğer cephelerinde komşu parsellere cepheli olup, üzerinde yapı bulunmamaktadır.
İmar Durumu :Konut alanı,Ayrık inşaat nizamı,Kat adedi:2,Bina Yük:İmar Yön.28.mad, Taks-Kaks-Emsal: Taks:0.40/Emsal:0.80,Bina Derinliği:Taks:0.40, Ön Bahçe Mes: 5.00 mt., Komşu Mes:3.00 mt., Arka Bahçe Mes: Min.3.00 mt.yazılıdır.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL.
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:55

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mah. 276 ada 5 Parsel sayılı, tapuda arsa vasıflı, 397,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, doğu cephesinde Bahar caddesine, güney cephesinde imar yoluna, diğer cephelerinde komşu parsellere cepheli olup, üzerinde yapı bulunmamaktadır.
İmar Durumu :Konut alanı,Ayrık+ikiz inşaat nizamı,Kat adedi:2,Bina Yük:İmar Yön.28.mad, Taks-Kaks-Emsal: Taks:0.40/Emsal:0.80,Bina Derinliği:Taks:0.40, Ön Bahçe Mes: 5.00 mt., Komşu Mes:5.00 mt.-3.00 mt.yazılıdır.
Kıymeti : 1.500.000,00 TL.
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 12:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 12:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 12:15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 12:15

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mah. 277 ada 10 Parsel sayılı, tapuda arsa vasıflı, 270,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, doğu cephesinde 234.sokağa,diğer cephelerinde komşu parsellere cepheli olup, üzerinde yapı bulunmamaktadır.
İmar Durumu :Konut alanı,Ayrık+ikiz inşaat nizamı,Kat adedi:2,Bina Yük:İmar Yön.28.mad, Taks-Kaks-Emsal: Taks:0.40/Emsal:0.80,Bina Derinliği:Taks:0.40, Ön Bahçe Mes: 5.00 mt., Komşu Mes:3.00 mt.-kroki, Arka Bahçe Mes:Min.3.00 mt.yazılıdır.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL.
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 12:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 12:30

9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mah. 277 ada 20 Parsel sayılı, tapuda arsa vasıflı, 250,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, batı cephesinde 234.sokağa,diğer cephelerinde komşu parsellere cepheli olup, üzerinde yapı bulunmamaktadır.
İmar Durumu : Konut alanı,Ayrık+ikiz inşaat nizamı,Kat adedi:2,Bina Yük:İmar Yön.28.mad, Taks-Kaks-Emsal: Taks:0.40/Emsal:0.8,Bina Derinliği:Taks:0.40, Ön Bahçe Mes: 5.00 mt., Komşu Mes:kroki, Arka Bahçe Mes:Min.3.00 mt.yazılıdır.
Kıymeti : 900.000,00 TL.
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 13:31

10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mah. 278 ada 9 Parsel sayılı, tapuda arsa vasıflı, 353,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, doğu cephesinde fiilen açılmamış olan Bahar caddesine,diğer cephelerinde komşu parsellere cepheli olup, üzerinde yapı bulunmamaktadır.
İmar Durumu : Konut alanı,Ayrık inşaat nizamı,Kat adedi:2,Bina Yük:İmar Yön.28.mad, Taks-Kaks-Emsal: Taks:0.40/Emsal:0.80,Bina Derinliği:Taks:0.40, Ön Bahçe Mes: 5.00 mt., Komşu Mes:3.00 mt-kroki, Arka Bahçe Mes:Min.3.00 mt.yazılıdır.
Kıymeti : 1.300.000,00 TL.
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 13:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 13:45

11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mah. 278 ada 15 Parsel sayılı, tapuda arsa vasıflı, 343,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, batı cephesinde fiilen açılmamış olan 238.sokağa,diğer cephelerinde komşu parsellere cepheli olup, üzerinde yapı bulunmamakta, 15-20 yaş aralığında 8 adet çam ağacı bulunmaktadır.
İmar Durumu :Konut alanı,Ayrık+ikiz inşaat nizamı,Kat adedi:2,Bina Yük:İmar Yön.28.mad, Taks-Kaks-Emsal: Taks:0.40/Emsal:0.80,Bina Derinliği:Taks:0.40, Ön Bahçe Mes: 5.00 mt., Komşu Mes:3.00 mt., Arka Bahçe Mes:Min.3.00 mt.yazılıdır.
Kıymeti : 902.000,00 TL.
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 13:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 13:57
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 13:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 13:57

12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Denizli İl, Pamukkale İlçe, Yiğenağa Mah. 166 ada 1 Parsel sayılı, tapuda kerpiç ev ve arsa vasıflı, 599,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, kuzey cephesinde 1500.Sokağa, doğu cephesinde 2000.sokağa,batı cephesinde fiilen açılmamış olan imar yoluna cepheli, diğer cephelerinde ise komşu parsellere cepheli olup, üzerinde yapı ruhsatı olmayan, ayrı ayrı mesken olarak kullanılan tek katlı120 m2 brüt alanlı ve 136 m2 brüt alanlı yapı bulunmaktadır. 136 m2 lik yapının 50.00 m2 lik kısmı yolu tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir.
İmar Durumu :Konut alanı,Ayrık inşaat nizamı,Kat adedi:2,Bina Yük:İmar Yön.28.mad, Taks-Kaks-Emsal: Taks:0.40/ İmar Yön.21.Mad.4.Bendi,Bina Derinliği:Taks:0.40, Ön Bahçe Mes: 5.00 mt., Komşu Mes:3.00 mt.yazılıdır.
Kıymeti : 3.016.450,00 TL.
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: "M:Bu parsel aleyhine 285 parsel lehine 18,38 m2 lik geçit hakkı vardır " yazılıdır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 14:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:10

13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Yiğenağa Mah. 64 Parsel sayılı, tapuda tarla vasıflı, 11.700,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, bütün cephelerinde komşu parsellere cepheli olup, üzerinde ağaç ve yapı bulunmamaktadır. Sulu tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Ulaşımı kolaydır.
İmar Durumu :İmar planı dışındadır.
Kıymeti : 4.000.000,00 TL.
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 14:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:35

26/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02040498