T.C. DENİZLİ 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/172 Esas KARAR NO : 2023/595İLAN
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan sanık Hakan Dolu hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda 5237 Sayılı TCK'nun 265/1 maddesi uyarınca 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla; sanığın dosyada tebligat yapılan biradresi bulunmadığından ve yapılan araştırmaya rağmen adresi tespit edilemediğinden kararın sanık Hakan Dolu'ya tebliğ yapılamaması nedeni ile kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; işbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.22.01.2024

#ilangovtr Basın No ILN01972522