T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/289 Esas 25/04/2024 KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Mardin İli Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi
ADA NO : 461
PARSEL NO : 4
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ :120,10
MALİKİN ADI VE SOYADI :Ercan ADAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.
Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın bulunduğu yer, parsel, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazda 2942 Sayılı Yasa Hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;
a-)İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceğine,
b-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Derik Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerin ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-)İş bu ilanın yukarıda adı yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02030947