T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/797 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davalı ECC Tarım Gıda Amb. Nak. İnş. Maden Turz. Tic. Ve San. Ltd. Şti adına kayıtlı Edirne İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mah. 3132 ada 449 parsel sayılı 507,67 m²'lik kısmının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 507,67 m²'lik kısmının, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 137.706,91 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için22/12/2023 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01960658