T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/408 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ : Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi 3132 ada 465 parsel.
VASFI : Demiyolu
YÜZÖLÇÜMÜ : 15.600m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Adile Keke, Ahmet, Ali Çiftçi, Ali Hurma, Ayşegül Esendir, Ayten Mandacı, Azize Özçakır, Bahtiyar Keke, Burçin Başarır, Cem Yanardöner, Ceyhan Hurma, Çiğdem Gürbüz, Çiğdem Yanardöner, Dilek Bayraktar, Emel Palanka, Emin Sevim, Engin Sevim, Enver Çelik, Fatma Yöndem, Ferihan Bağız, Gönül Taşkın, Gülay Ülüt, Gülçün Biliş, Hacer Avcı, Hikmet Küçük, Huriye Mandacı, Hülya Eker, İrfan Uçar, Kadir Mandacı, Kenan Vardar, Kezban Yanardöner,Latif, Mehmet, Mehmet Mandacı, Melek Palanka, Meral Mıhlayanlar, Meryem Aşık, Mihri Korkmaz, Mukaddes Yanardöner Gürbüz, Mustafa Mandacı, Mustafa Uçar, Nadide Keke, Nihal Çelik, Nurettin Çiftçi, Özcan Mandacı, Recep Uçar, Remziye Mandacı, Sabiha Vurcan, Sabri Karakoyun, Sabriye Solak,Satberk Çaylar, Sebahat Buzkaydı, Seçkin Mandacı, Semiha Candaş, Serpil Lişo, Sevilay Baştürk, Sevnur İlktan, Şaban Karakoyun, Şule Harorlı, Şükran Erol, Şükran Mandacı, Tolga Yanardöner, Ümüt Keke, Yeşim Baran, Yonca Harmantepe, Züleyha.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/408 Esas sayısında dava açılmıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi 3132 ada 465 parsel sayılı taşınmazın 161,76m2'lik bölümü için 9.853,00 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.26/12/2023

#ilangovtr Basın No ILN01960517