T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/145 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Köyü Ada/ParselKamulaştırılan Alan Malikin T.C.NoAdı Soyadı
K.Maraş Elbistan Karahüyük 3403-58 Tamamı 43036762450 MUTLU ÇİÇEK

#ilangovtr Basın No ILN01974041