T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/385 Esas
İLAN
Dava konusu Antalya ili, Elmalı ilçesi, Yenimahalle, Karasuluklar mevkiinde kain, 5.042,00 m2 yüzölçümlü, taşınmazın büyük bir kısmının tel örgü ile çevrili olduğu, içerisinde karışık meyve ağaçlarının bulunduğu, içerisinde 1 adet kerpiç yapı ile kuru beton kuyu olduğu, davalılarının Abdurrahman Adil Doğrular, Muzaffer Doğrular, Nazife Özçakır, Mehmet Özçakır, Ali Özçakır aleyhine davacılar Ali Altıntaş, Ramazan Altıntaş, Necati Altıntaş ve Ömer Altıntaş tarafından Zilyetliğe dayalı Tapu Tescil karar verilmesi talepli açılan, dava konusu taşınmazın 1/2'si1962 yılından beri aynı ailenin zilyetliğinde ve kullanımında olan açık artırma yoluyla satın alınan taşınmazın zilyetliği Tevfik Altıntaş mirasından intikal eden davacı Ömer Altıntaş adına kayıtlanmış ve davacılar Ali Altıntaş, Ramazan Altıntaş, Necati Altıntaş ve Ömer Altıntaş tarafından açık artırma yoluyla satın alınan ve yaklaşık olarak da 80 yıldır davacıların kullanımında olduğu ve davalılar murisi Hüsnü Doğrular adına kayıtlı olan taşınmazın kalan 1/2 hissesinin tapu kaydının iptali ile veraset ilamındaki payları oranında kayıt ve tescili için dava açıldığı hususu TMK 713/4. Maddesi uyarınca ilan olunur.24/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02054405