T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/31 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ergani
MEVKİİ : HançerliMahallesi
ADA-PARSEL NO : 119/9
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ 308,29 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Yeşil, AliyeTuran, Ensari Özyalçınve müşterekleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYEPETROLLERİ A.O.GENELMÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli ErganiVakıflar BankasıMerkez Şubesine yatırılacağı,
c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d) İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 26/03/2024 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.22/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01974598