Örnek No:55*

T.C. ESKİŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ
2021/6170 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/6170 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Eskişehir İli, Odunpazarı İlçe, İSTİKLAL Mahalle/Köy, Savaş caddesi mevki Mevkii, 13197 Ada, 8 Parsel, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, İstiklal mahallesi, Savaş caddesi mevkii, 13197 ada , 8 parsel , yüzölçümü 142,96 m2, zemin katı ile birlikte üç katlı kargir dükkan , Borçlu adına 1 / 4 ve 1 / 2 hisse paylı olmak üzere toplam 3/4 hisse payı olarak kayıtlıdır.(Satışı yapılacak taşınmaz her ne kadar mevcut tapu kaydında başkası adına kayıtlı olsa da dosya borçlumuz yönünden Müdürlüğümüz dosyasından haciz konulmuş olup,satış talebi ve satış avansı da olduğundan dosyamızdan konulan haciz geçerli olup devam etmektedir , Taşınmazın borçluya ait 3/4 hissesi satılacaktır. )Taşınmazın borçluya ait 3/4 hissesi satılacaktır
Adresi : İstiklal Mahallesi ,İki Eylül Caddesi ,N: 18A Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 142,96 m2
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam sekiz kat (B-8) (T) ticaret alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 13.965.450,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: 17/09/2012 tarihinden başlamak üzere 5 yıl müddetle yıllık 828.000 TL bedelle Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi lehine kira şerhi mevcuttur.(Tesis tarihi 10/06/2014-14541) Diğer Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:34
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 10:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:34

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01976327