T.C. FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO 2022/148
Davacı Zeki DEMİRCİ tarafından davalı Maliye Hazinesi,, aleyhine açılan Tapu İptali ve Tecil (Zilliyetliğe Dayalı) zilliyetliğin tespiti ve tescil davasında; dava konusu Muğla İli, Fethiye ilçesi, Nif Mahallesi 180 ada 23 parsel sayılı taşınmazın davacı Zeki DEMİRCİ adına TESCİLİ talep edilmiş olmakla,
Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/148 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01976264