T.C. FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/764
DavacıOlgun Coşkun tarafından davalılar Maliye Hazinesi, aleyhine açılan zilliyetliğin tespiti vetescil davasında; dava konusu Muğla İli, Fethiye İlçesi, Patlangıç Mahallesi 3090 ada1parsel - 3090 ada 2 parsel - 3446 ada3 parsel- 2217 ada 33 parsel arasında kalan 4.288,67m² alanlı parselasyon harici zeytinlik olan taşınmazındavacı Olgun COŞKUN adına TESCİLİ talep edilmiş olmakla,
Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise ilanın yayın tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/764 Esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANENtebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02007485