T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N
DOSYA NO : 2022/330 Esas
KARAR NO : 2023/799
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2023 tarihli ilamı ileMahkememizin 28/02/2017 tarih 2015/704 esas 2017/157 karar sayılı ilamın infazın kaldığın yerden devamınakarar verilmiş. (359/b-1 maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılan ) Ali ve Döndü oğlu, 02/05/1964 doğumlu, Zonguldak, Kozlu, Kılıç mah/köy nüfusuna kayıtlı YAVUZ GÖRGÜLÜ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
Yukarıda karar özeti yazılı karar ve istinaf dilekçesinin tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı verin mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 10.06.2024

#ilangovtr Basın No ILN02046835