T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/158

DAVALI : Erdoğan KOÇAK - (TCKN:31174922560)
Davacı Ziraat Bankası A.Ş. vekili tarafından mahkememize açılan "Tasarrufun İptali" talepli davaya ilişkin olarak;
Davalı Erdoğan KOÇAK'ın "LEFKOŞA /KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ" adresine çıkarılan yurt dışı tebligat bila tebliğ iade edildiğinden ve başkaca adres temin edilemediğinden hem yurt içi ve hem de yurt dışında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;
Tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz; aynı süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunabileceğiniz; cevap dilekçesinde gösterilen belgelerin örneklerini eklemeniz; başka yerdeki belgeler için gerekli bilgileri belirtmeniz; 05/07/2024 günü saat 09.50 olarak tayin edilen duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği; tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, bu hususta ayrıca tebligat yapılmayacağı ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususlarının ve ayrıca ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususunun ihtarı ile dava dilekçesi, Sakarya BAM 3. Hukuk Dairesinin kaldırma kararı, tensip zaptı, duruşma zabıtları ve bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.25/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02011385