T.C. GÜMÜŞHANEASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilidavaları nedeniyle;
1-Aşağıda yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, maliki yazılı bulunan taşınmazlar davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacaktır. Bu nedenle;
2-Taraflara çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
3-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırmaişlemleri kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
5-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı,
6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
7-İş bu ilanın kendilerine tebligat yapılamayanlara Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu,
Hususları 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 30/10/2023
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

DOSYA NO DURUŞMA TARİH/SAAT İL -İLÇE MAHALLE / KÖYÜ MEVKİİ ADA/ PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜM MALİK/LERİ
2023/529 Esas 20/12/2023 Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arslanca Köyü Ağırlık Çayırlar 146/7 Tarla 1.463,84 m2 Yusuf DOĞAN Mehmet Halil oğlu
Ayşe DEMİRKIRAN Mehmet Halil kızı
2023/531 Esas 20/12/2023 Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arslanca Köyü Ağırlık Çayırlar 179/5 Tarla 700,45 m2 Ali KILINÇARSLAN Yusuf oğlu
Ayşe KILINÇARSLAN Yusuf kızı
Cemil KILINÇARSLANYusuf oğlu
Meryem KILINÇARSLANYusuf kızı
Yakup KILINÇARSLANYusuf oğlu|
Zeki KILINÇARSLAN Yusuf oğlu
Zeliha KILINÇARSLAN Yusufkızı
2023/533 Esas 20/12/2023 Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arslanca Köyü Ağırlık Çayırlar 179/3 Tarla 471,03 m2 Emine DEMİRKIRAN Enbiya kızı
Ayşe AYGÜN Enbiya kızı
Mediha ACAR Enbiya kızı
Murat DEMİRKIRAN Enbiya oğlu
İsmail DEMİRKIRAN Enbiya oğlu
Mehmet DEMİRKIRAN Enbiya oğlu
2023/535 Esas 20/12/2023 Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arslanca Köyü Ağırlık Çayırlar 146 / 11 Tarla 10,26 m2 Hacı Bayram ERTÜRK Yusuf oğlu
Mecit ERTÜRK Yusuf oğlu
Huriye KURT Yusuf Kızı
2023/537 Esas 20/12/2023 Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
Arslanca Köyü Ağırlık Çayırlar 146 / 8 Tarla 3.216,46m2 Abdulkadir ŞATIROĞLU Mehmet oğlu
Alaattin ERTÜRK: Süleyman oğlu
Ali ŞATIROĞLU Mehmet oğlu
Ayşe BAŞRecep kızı
Ayşe ŞATIROĞLUSüleyman kızı
Ekrem ÇELİK Recep oğlu
Emine ÇELİKRecep kızı
Emine KOÇASLANİsmail kızı
FATİME KOÇASLANİsmail kızı
Fikri ÇELİKRecep oğlu
Hafize ERTÜRK Mehmet kızı
Halit ERTÜRK Ahmet oğlu Hamiye ERTÜRK Mehmet kızı
Hamiyet KANDAŞ Ömer kızı
Hanım ALTINTAŞ Ahmet kızı
İbrahim ŞATIROĞLU Mehmet oğlu
Kadir ERTÜRK Süleyman oğlu
Mehmet ÇELİKRecep oğlu Mevlude ERTÜRK Mehmet kızı
Muhammet ERTÜRK İsmail oğlu
Mustafa ÇELİK Recep oğlu Mustafa ERTÜRKAhmet oğlu
Nafiye DEMİRKIRAN Mehmet kızı
Nermin ŞATIROĞLU Mahmut oğlu
Osman ERTÜRKİsmail oğlu
Osman ERTÜRK Süleyman oğlu
Rabiye GÜNDOĞDU Mehmetkızı
Yakup ERTÜRKSüleyman oğlu
Yasemin GÜVENİR Recep kızı
Yusuf ERTÜRK Ahmet oğl
#ilangovtr Basın No ILN01932040