T.C. HATAY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
DOSYA NO : 2014/434 Esas
KARAR NO : 2023/85

Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/11/2023 tarihli ilamı ile hakkında düşme kararı verilen Ahmad ve Husnieh oğlu, 13/06/1963 doğumlu MUNZER ALFREM'e yargılama aşamasında yakalama emri düzenlenmiş olup tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile katılana ait temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ve temyiz dilekçesinin Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.05.2024

#ilangovtr Basın No ILN02032671