İ L A N
T.C. İSKENDERUN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/280 EsasKARAR NO : 2023/37

Davacı Neslihan Öztürk tarafından davalıAli Serhat Öztürk aleyhine açılanboşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda 17/05/2023 tarihinde verilenkarar gereğince; HÜKÜM:Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜ ile,
Hatay İli, Erzin İlçesi, Başlamış Mahallesi/Köyü, Cilt: 12, Hane: 35, BSN:195'te nüfusa kayıtlıİhsan ve Ayşe Fatma kızı, İskenderun 27.04.1982 doğumlu, (T.C.:36982470098) NESLİHAN ÖZTÜRK( GelDİĞİ YER: Hatay ili İskenderun İlçesi, Denizciler Mahallesi, Cilt: 90,Aile Sıra No:78, BSN:4,Önceki Soyadı : Yılmaz) ile aynı yerde nüfusa kayıtlı eşi , Latif ve Hatice oğlu, İskenderun 22.07.1971 doğumlu (T.C.:15224190802) ALİ SERHAT ÖZTÜRK 'ün TMK 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Tarafların müşterek çocukları 28/01/2009 doğumlu Yağız Efe ÖZTÜRK ve 24/12/2010 doğumlu Yunus Emre ÖZTÜRK velayetlerinin anneye bırakılmasına, Karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren yedi gün sonra iki haftalık yasal süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01961580