T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2021/295 Esas
KARAR NO : 2021/710
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/12/2021 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Surap ve Nani kızı, 1968 doğumlu, EMMA GIGASHVILI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ GAZETELERDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTELERİNİN BİRİNDEİLANEN TEBLİĞİNE, 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.11.2023

#ilangovtr Basın No ILN01940803