İ L A N
T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/308 Esas 04/07/2024
Konu : gaiplik

MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKABET MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
İstanbul, Fatih ilçesi, Beyazıtağa mahallesinde bulunan 1576 ada, 4 parsel sayılı 85,12 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 1/2 hisse maliki Mehmet kızı Sünbül'ün gaip olduğu bildirildiğinden kendilerinden bugüne kadar hiç haber alınamadığı anlaşıldığından adı geçenlerin ölmüş addolunarak, gaipliklerine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, kendisi ve varsa mirasçılarını bildiren hayat ve mebadı hakkında bilgi ve görgüsü bulunanların varsa altı aylık süre içinde İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/308 E sayılı dosyasına müracaatları ilgililere ilanen duyurulur.04/07/2024

#ilangovtr Basın No ILN02058769